EK piešķir 367 milj.eiro diviem Baltijas enerģētikas infrastruktūras projektiem Ziņas

EK piešķir 367 milj.eiro diviem Baltijas enerģētikas infrastruktūras projektiem

Pirmdiena, 4 februārī, 2019

Eiropas Komisija (EK) pieņēmusi lēmumu par teju 800 milj.eiro atbalsta piešķiršanu reģionam nozīmīgu pārrobežu enerģētikas infrastruktūras projektu īstenošanai, tostarp piešķirti 322 792 500 eiro Baltijas valstu elektroenerģijas sinhronizācijai un 44 000 000 eiro Inčukalna pazemes gāzes krātuves darbības uzlabošanai, informē Ekonomikas ministrijas sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Evita Urpena.

EK norāda, ka Baltijas valstu elektroenerģijas sinhronizācijas projekts ir komplicēts un steidzams. Vienlaikus uzsvērts, ka šis ir būtisks projekts ne tikai Baltijai, bet arī visai Eiropas Savienībai (ES), jo tas nodrošinās altijas valstu integrāciju ES enerģijas tīklos. EK pauž gandarījumu par valstu iesaisti jautājuma ātrā risināšanā un norāda, ka projekts vairos solidaritāti un inovācijas. Baltijas valstu sinhronizācijas projekta pirmās fāzes kopējās izmaksas ir 430,39 milj. EUR, no tiem 75% jeb 322 792 500 EUR tiks segti no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta Connecting Europe Facility (CEF) finansējuma, savukārt pārējās izmaksas būs jāsedz Baltijas valstu elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoriem - Litgrid AB, AS Augstsprieguma tīkls un Elering AS.

Savukārt Inčukalna pazemes gāzes krātuves darbības uzlabošanas projektu, kura pieteicēja ir AS Conexus Baltic Grid, EK atzina par labi izstrādātu un rūpīgi izvērtētu, īpaši no pārrobežu ietekmes un ieguvumu viedokļa, pamatojot projekta ieguvumus ne tikai Latvijai, bet arī visai Baltijai. Modernizācijas rezultātā tiks nodrošināta pilnvērtīga sistēmas darbība, kad tiks pabeigti gāzes starpsavienojumi starp Poliju un Lietuvu (GIPL), Somiju un Igauniju (Balticconnector). Projekta kopējās izmaksas plānotas 88 milj. EUR, no kurām 50% jeb 44 miljoni EUR tiks segti no CEF finansējuma, savukārt atlikusī daļa tiks segta no AS Conexus Baltic Grid puses.

CEF atbalstam varēja pieteikties enerģētikas infrastruktūras projekti, kuri identificēti kā kopīgo interešu projekti. Šajā finansējuma uzsaukumā, kurš noritēja no 2018.gada 11.jūnija līdz 11.oktobrim, EK saņēma 22 pieteikumus. No tiem tālākai vērtēšanai izvirzīti 20 projekti, no tiem 14 atbalstīti finansējuma saņemšanai. Divi tiks īstenoti viedo tīklu sektorā, 2 - CO2 transporta, 7 - elektroenerģijas un 3 gāzes sektorā.

Vineta Silberga @vineta_silberga
https://www.m.buvbaze.lv/vineta_silberga/
5 gadu 8 mēnešu 20 dienu portālā
Bija online 25 augustā 12:04
Meklētājs būvniecības nozarē