J.Čakstes Liepājas 10. vidusskola sagaida 40. jubileju izremontētās telpās Новости

J.Čakstes Liepājas 10. vidusskola sagaida 40. jubileju izremontētās telpās

Четверг, 15 сентября, 2016

J.Čakstes Liepājas 10. vidusskola pēc ugunsgrēka radīto postījumu novēršanas šonedēļ atkal atsākusi darbu gaišās, izremontētās telpās Alejas ielā 16, kur 16. septembrī notiks arī skolas 40 gadu jubilejas svinību atklāšana.

Pirmdien skolu apmeklēja Domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Vitkovskis un Izglītības pārvaldes pieņemšanas komisija, kuri atzinīgi novērtēja skolas gatavību, uzsākot jauno mācību gadu.   

Novēršot ugunsgrēka radītos postījumus, augustā izremontēti trešā un otrā stāva gaiteņi, kuri tagad kļuvuši ievērojami gaišāki un mājīgāki. Kosmētiskais remonts bija jāveic trijās klašu telpās – divās no tām jau mācās mazie pirmklasnieki un meitenes mājturību un tehnoloģiju mācību stundās. Pilnībā atjaunots arī matemātikas kabinets, kurā pēdējie apdares darbi noslēgsies šonedēļ.

Piecos mācību kabinetos atjaunots griestu segums. Remontdarbus ugunsgrēka seku likvidēšanai mēneša laikā paveica SIA "Liepājas celtniecības sabiedrība Būvnieks". Galvenie veicamie darbi bija ķieģeļu skursteņa remonts, trešā stāva pārseguma bojāto koka konstrukciju nomaiņa,  trešā stāva pārseguma siltināšana, iekšējo elektrotīklu atjaunošana un gaismekļu nomaiņa, ūdensvada un kanalizācijas stāvvadu aizšūšana, griestu, sienu un grīdu atjaunošana. Nomainīta arī automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. Kosmētiskais remonts vasaras sākumā veikts arī skolas kancelejā. Skolēnu atpūtai starpbrīžos iegādāti ērti dīvāniņi un atpūtas krēsli 1. un 3.stāva gaiteņos. 

Izremontētās telpas papildina gaumīgi pieskaņotas mēbeles, kuras iegādātas un aprīkotas ar moto kluba “Libava” un citu skolas atbalstītāju un draugu gādību. 

“Remonta laikā strādājām pilnīgi visi - pielāgojāmies, nešķirojot amatus”, pastāstīja skolas direktore Inta Freiberga. Vislielāko darba smagumu šovasar nācies uzņemties skolas tehniskajam personālam, kuri neskaitīja stundas un darīja visu nepieciešamo. Kā pastāstīja I. Freiberga, pirmajā septembra nedēļā, kamēr skolā vēl rosījās celtnieki, skolēniem bija adaptācijas laiks, atbilstoši skolas izglītības programmas īstenošanas plānam ar dažādām izglītojoša un audzinoša rakstura aktivitātēm ārpus skolas – nodarbībām BJC, sporta dienu, pārgājieniem. 

Šogad skolā jaunums ir tas, ka 5. un 7. klasēs uzsākta jauno, talantīgo futbolistu apmācība integrētajās klasēs, kur stundas tiek pieskaņotas sporta nodarbībām.

Skolā no šī mācību gada būs iespēja apgūt arī vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu. Plānotas arī dažādas jaunas nodarbības ārpusstundu laikā.

Remontdarbu izmaksas kopā ar objekta apsekošanu, būvuzraudzību un ugunsgrēka postījumu sākotnējo novēršanu veido aptuveni 140 000 eiro.  Par pašvaldības papildus piešķirto finansējumu 7000 eiro apmērā bija iespējams pilnībā pabeigt 2. stāva gaiteņa grīdas un sienu kosmētisko remontu, tika iegādāts arī linolejs 3. stāva gaitenim.  

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
6 лет 27 дней на портале
Был онлайн 25 февраля в 19:48
Строительный поисковик