Lielupē būs jauna sporta zāle un moderna skolas ēka Новости

Lielupē būs jauna sporta zāle un moderna skolas ēka

Воскресенье, 6 ноября, 2016

Gada beigās plānots sākt jaunas sporta zāles būvniecību Lielupē, Aizputes ielā, un skolas ēkas pārbūvi, lai jūrmalniekiem nodrošinātu kvalitatīvu mācību vidi un plašākas iespējas sporta attīstībai.  

Pirmajā kārtā – sporta zāles jaunbūve Ar Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas vadību pašvaldība jau ir pārrunājusi darbu gaitu un secību.

Būvdarbu apjoms sadalīts trīs kārtās. Pirmajā kārtā plānota sporta zāles jaunbūve. Sporta zāle Jūrmalas un reģiona bērniem un jauniešiem nodrošinās kvalitatīvāku un konkurētspējīgāku basketbola, handbola, florbola, volejbola profesionālās ievirzes izglītības programmu un interešu izglītības apgūšanu. Pirmās kārtas kopējās izmaksas plānotas 8,96 miljonu eiro apjomā.  

Kvalitatīva mācību vide Lielupes skolu veido divas savstarpēji savienotas ēkas. Pirmā ēka nodota ekspluatācijā 1962. gadā, otrā – 1986. gadā, un no būvniecības brīža skolā nav veikti liela apjoma remontdarbi, novecojusi arī kanalizācijas un siltumapgādes sistēma.

Savukārt skolas mācību kabineti un citas telpas neatbilst mūsdienu prasībām.

Kvalitatīvu mācību vidi palīdzēs nodrošināt skolas ēkas pārbūve.

Būvniecības projekta otrajā kārtā pārbūvēs Lielupes skolas ēku, kur izglītību iegūst Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas audzēkņi, kuri no šā gada apgūst vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena komerczinību apakšvirziena tūrisma programmu. Otrās kārtas kopējās izmaksas tiek plānotas 4,01 miljona eiro apmērā.

Savukārt trešajā kārtā ēkas otrajā un trešajā stāvā tiks izbūvēta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas dienesta viesnīca – mācību laikā tur varēs dzīvot skolas audzēkņi, kuru dzīves vieta neatrodas Jūrmalas pašvaldības teritorijā.

Dienesta viesnīcas izbūve sekmēs Jūrmalas konkurētspēju reģionā, nodrošinot talantīgiem skolēniem kvalitatīvu, kompetenču pieejā balstītu, ilgtspējīgu izglītību pieejamās, modernās un ergonomiskās telpās. Būvniecības trešās kārtas darbu izmaksas plānotas 3,08 miljonu eiro apjomā. Pašreizējā skolas sporta zāle tiks pārbūvēta par aktu zāli, tai līdzās paredzētas ģērbtuves ar dušas telpām.

Skolas ēkas pirmajā stāvā atradīsies bibliotēka, ar modernām iekārtām aprīkoti mājturības kabineti un vizuālās mākslas klase. Šajā korpusā plānota arī skolēnu garderobe ar skapīšiem un bērnudārza grupas telpas, kā arī ēdnīcas un virtuves bloks.

Otrajā stāvā plānotas mācību telpas sākumskolai, telpas skolas administrācijai un plaša sanāksmju zāle.

Trešajā stāvā, tāpat kā līdz šim, būs mācību klases. Dienesta viesnīcas telpas būs izvietotas otrajā un trešajā stāvā.  

Būvēs par pašvaldības līdzekļiem aizņēmuma veidā          Būvniecības kopējās izmaksas plānotas 16,06 miljonu eiro apjomā, un tās tiks segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības finanšu līdzekļiem aizņēmuma veidā.

Šim mērķim Jūrmalas pilsētas pašvaldība plāno ņemt aizņēmumu Valsts kasē 15,76 miljonu eiro apjomā. Domes sēdē 20. oktobrī deputāti pieņēma lēmumu lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atbalstīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības lēmumu ņemt aizņēmumu sporta zāles būvniecībai un skolas ēkas pārbūvei.  

Aizņēmums Valsts kasē tiks ņemts ar Valsts kases noteikto procentu likmi: 2016. gadā – 876 355 eiro, 2017. gadā – 8 624 011 eiro, 2018. gadā – 6 261 414 eiro. Aizņēmums atmaksājams 20 gados no līguma noslēgšanas brīža, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2017. gada 20. septembri.

Projekta otrajai un trešajai kārtai līdz ar ieguldījumiem no pašvaldības budžeta plānots piesaistīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu.

Būvniecības projektu pilnā apjomā iecerēts pabeigt pusotra gada laikā pēc būvdarbu uzsākšanas, – darbus varēs sākt, tiklīdz būs saņemts aizņēmums un būs piemēroti laikapstākļi. Pašvaldības izsludinātais iepirkums par būvdarbu veikšanu jau ir noslēdzies, un Jūrmalas pilsētas pašvaldība gatavojas slēgt līgumu ar konkursā uzvarējušo būvniecības uzņēmumu „Skonto būve”. 

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
4 года 10 месяцев 6 дней на портале
Был онлайн 08 декабря в 11:34
Строительный поисковик