Liepājas Reģionālajā slimnīcā atklātas Neatliekamās medicīnas centra izremontētās telpas Новости

Liepājas Reģionālajā slimnīcā atklātas Neatliekamās medicīnas centra izremontētās telpas

Четверг, 19 января, 2023

Pagājušajā gadā ir veikta slimnīcas struktūras pilnveidošana, reorganizējot Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļu un Intensīvās terapijas un anestezioloģijas nodaļu, izveidojot Neatliekamās medicīnas centru, kura sastāvā ir Uzņemšanas nodaļa, Observācijas nodaļa un Intensīvās terapijas nodaļa. Savukārt Anestezioloģijas nodaļa ir iekļauta Operāciju bloka sastāvā.

Kā skaidro Grase, reorganizācija veikta nolūkā nodrošināt pēctecīgu ārstniecības procesu, pielietojot mūsdienīgu neatliekamās medicīnas koncepciju. Tādējādi pilnveidotas ārstniecības personāla prasmes, pielāgota infrastruktūra, padarot ārstēšanas procesu multimodālu, kura centrā ir pacients.

Reorganizācijas rezultātā pacients iegūst profesionālu, kvalitatīvu, efektīvu ārstniecību, kas ir uz pacientu orientēts un pacientam drošs process. Pielāgotās telpas un darbinieku kvalifikācija ļauj sniegt palīdzību lielākam pacientu skaitam.

Neatliekamās medicīnas centrā notiek divu universitāšu un koledžas studentu un ārstu speciālistu apmācības.

Uzņemšanas nodaļas un Observācijas nodaļu pārbūve un telpu atjaunošana veikta Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētā projektā. Projekta kopējās izmaksas ir 22 604 810 eiro. Īstenojot projektu tika veikta vairāku slimnīcas nodaļu pārbūve un atjaunošana, kas tika veikta vairākās kārtās un etapos. Telpu pārbūve tika sākta jau 2019.gadā un noslēdzās 2022.gada beigās.

2020.gadā tika izbūvētas un nodotas ekspluatācijā būvprojekta 1. un 3.kārta, kas ietver Hemodialīzes, Fizikālās terapijas un ambulatorās daļas telpas, Konsultatīvās nodaļas ārstu kabineti, 2022.gadā izbūvētas būvprojekta 2.kārtas telpas, kas ietver A korpusa A spārnu - desmit tipveida stacionāra nodaļas, un būvprojekta 4.kārtu un Neatliekamās medicīnas centra telpu atjaunošanu, kas ietver Observācijas un Uzņemšanas nodaļas pārbūvi.

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
6 лет 3 месяца 27 дней на портале
Был онлайн 26 мая в 20:04
Строительный поисковик