Ādažu novada dome aicina piedalīties sanāksmē par rehabilitācijas centra bērniem projektu Новости

Ādažu novada dome aicina piedalīties sanāksmē par rehabilitācijas centra bērniem projektu

Среда, 1 ноября, 2017

Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks aicina iedzīvotājus uz tikšanos otrdien, 7. novembrī plkst.18.00, Ādažu Kultūras centra Vēstures un mākslas galerijā, Gaujas ielā 33A, lai iepazīstinātu ar domes ieceri – īstenot rehabilitācijas centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un dienas aprūpes centra pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem projektu.

Īstenojot valsts uzsākto deinstitucionalizācijas programmu*, Ādažu novada dome plāno realizēt projektu ar Eiropas reģionālā attīstības fonda atbalstu centra izbūvei un tā darbības nodrošināšanai. Plānots, ka rehabilitācijas centrs nodrošinās veselības uzlabošanas pakalpojumus bērniem ar funkcionāla rakstura traucējumiem, savukārt dienas aprūpes centrs – sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, nodarbības sociālo prasmju attīstīšanai, izglītojošas aktivitātes un brīvā laika pavadīšanas iespējas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Apzinot minēto pakalpojumu nepieciešamību, domes Sociālais dienests organizēja pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem un bērnu ar funkcionāliem traucējumiem izvērtēšanu ģimenēm, kuras šobrīd dzīvo mums līdzās – Ādažu novadā. Tika noskaidrots, ka dienas aprūpes centra pakalpojums nepieciešams 28 personām, bet rehabilitācijas pakalpojumi – 34 bērniem.

*Labklājības ministrija kopā ar Latvijas plānošanas reģioniem un pašvaldībām visā Latvijā īsteno projektu, kura ietvaros ar ES fondu finansējuma atbalstu pašvaldības var radīt plašu pakalpojumu klāstu, lai bērni, kas šobrīd dzīvo sociālās aprūpes centros, varētu augt ģimeniskā vidē un bērni ar funkcionāliem traucējumiem varētu saņemt sociālo aprūpi un rehabilitāciju savā pašvaldībā. Savukārt pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem atbilstoši savām iespējām un ar speciālistu atbalstu varēs izvēlēties dzīvot patstāvīgi un strādāt sev piemērotu darbu. Tādējādi projekta ietvaros Latvijā notiks deinstitucionalizācija – lielie institucionālās aprūpes centri tiks aizstāti ar sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem un ģimeniskai videi pietuvinātiem pakalpojumiem.

Источник: adazi.lv
Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
5 лет 1 месяц 17 дней на портале
Был онлайн 19 марта в 15:16
Строительный поисковик

Подборка услуг по теме