Vēl līdz 24.jūlijam izsakiet viedokli par Ādažu novada teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju Ziņas

Vēl līdz 24.jūlijam izsakiet viedokli par Ādažu novada teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju

Piektdiena, 21 jūlijā, 2017

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2017. gada 26. jūnija līdz 2017. gada 24. jūlijam.

Ar teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju un Vides pārskata projektu var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu Būvvaldes darba laikā. Elektroniskajā vidē ar teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju un Vides pārskata projektu var iepazīties sadaļā Būvniecība/Teritorijas plānojums un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta pilnveidoto redakciju lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi silvis.grinbergs@adazi.lv, vai arī reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) https://geolatvija.lv

Priekšlikumus iespējams iesūtīt līdz 2017. gada 24. jūlijam.

2017. gada 23. maijā Ādažu novada dome pieņēma lēmumu Nr.110 Par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai un izstrādes laika grafika izmaiņām.

Avots: adazi.lv
Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
5 gadu portālā
Bija online 31 janvārī 19:38
Meklētājs būvniecības nozarē