Nākamgad Saldus novadā rekonstruēs bērnudārzus Ziņas

Nākamgad Saldus novadā rekonstruēs bērnudārzus "Sienāzītis" un "Varavīksne"

Trešdiena, 6 decembrī, 2023

Nākamgad Saldus novadā rekonstruēs bērnudārzu "Sienāzītis" Saldū un "Varavīksne" Brocēnos ēkas, aģentūru LETA informēja pašvaldībā.

"Sienāzītis" ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projektā plānots ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšana un piebūvju ārdurvju nomaiņa, apgaismojuma sistēmas atjaunošana, iekšējā elektroapgāde, ventilācijas sistēmas ierīkošana.

Pagraba telpā tiks mainītas inženierkomunikācijas karstajam un aukstajam ūdenim, lai nodrošinātu inženiertīklu turpmāku ekspluatāciju, novērstu mitrumu pagrabā, kā arī turpmāku ēkas bojājumus- pastiprinātu mikroplaisu veidošanos dēļ mitruma.

Tiks izbūvēts lietus ūdens kanalizācijas tīkls, atjaunoti segumi tīklu zonā. Plānots uzstādīt velonovietnes, izbūvēt lieveņu un jumtiņu pirms ieejām.

Tiks uzstādītas saules baterijas. Enerģija, kas tiks saražota ar projektā iekļautajām saules baterijām, 100% apjomā tiks izmantota ēkas pašpatēriņam. Papildus darbības jauda, kas tiks iegūta uzstādot saules paneļus ir 11 kilovati (kW).

Projekta kopīgais finansējums 735 936 eiro. Atveseļošanas un noturības mehānisma piešķirtais finansējumu 608 212 eiro.

Savukārt bērnudārza "Varavīksne" ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekts paredz ieguldījumu pašvaldības ēkā un projekta īstenošanas rezultātā nodrošina primārās enerģijas samazinājumu par 49%, kas ir 128 342 kilovatstundas (kWh) gadā.

Papildus darbības jauda, kas tiks iegūta uzstādot saules paneļus, ir 11 kilovati. Enerģija, kas gadā saražota ar projektā iekļautajām iekārtām, 100% apjomā tiks izmantota ēkas pašpatēriņam.

Plānotais CO2 emisijas apjoma samazinājums projekta īstenošanas rezultātā ir 5,446 CO2 ekvivalenta t/gadā.

Tā kā bērnudārza ēka ir celta 1957.gadā, un 65 gadu laikā nopietni renovācijas darbi nav veikti, tad šajā būvdarbu projektā ir ietverti arī obligāti veicamie darbi ūdens un kanalizācijas sistēmas atjaunošanai un virtuves bloka sakārtošanai. Šie darbi neattiecas uz energoefektivitātes paaugstināšanu, tāpēc tiks veikti par pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Projekta kopējās izmaksas 1 284 726 eiro. Atveseļošanas un noturības mehānisma piešķirtais finansējums 741 750 eiro.

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
6 gadu 27 dienu portālā
Bija online 25 februārī 19:48
Meklētājs būvniecības nozarē