Metu konkursa Aizupes pamatskolas pirmsskolas ēkas būvniecībai uzvarētājs saņems 3000 eiro naudas balvu Ziņas

Metu konkursa Aizupes pamatskolas pirmsskolas ēkas būvniecībai uzvarētājs saņems 3000 eiro naudas balvu

Pirmdiena, 21 jūnijā, 2021

 Jelgavas novada pašvaldība izsludinājusi atklātu metu konkursu Aizupes pamatskolas pirmsskolas ēkas būvniecībai, kura galvenā balva ir 3000 eiro, aģentūru LETA informēja pašvaldībā.

Konkursa mērķis ir iegūt iespējami labākos priekšlikumus jaunbūves būvprojekta izstrādei, kā arī daudzfunkcionālus, inovatīvus un modernus arhitektūras risinājumus. Tādējādi pašvaldība vēlas nodrošināt pirmsskolas ēkai maksimāli harmonisku iekļaušanos zemes vienībā līdzās Aizupes pamatskolas ēkai, ņemot vērā tās vēsturisko vērtību un arī ekoskolas statusu.

Metu konkurss ļauj pretendentiem izpausties arhitektūras risinājumos, taču uzvarētājam būs saistības attiecīgi skici pārvērst detalizētā būvprojektā. Izstrādātais pašvaldības konkursa nolikums nosaka, ka vērtējot metus, tiks ņemti vērā vairāki kritēriji - telpu funkcionālais plānojums, arhitektoniskā risinājuma racionalitāte un ekonomiskums, energoefektivitāte, teritorijas labiekārtojums un apstādījumu struktūra, kā arī racionāla satiksmes organizācija skolas apkārtējās ielās.

Paredzams, ka projektētās ēkas apjoms pārsniegs 2000 kvadrātmetru, jo jaunajā skolas piebūvē iecerēts izveidot ne vien pirmsskolas bloku ar piecām mācību grupām, bet arī tehnoloģiju un dabaszinību telpu blokus.

Konkursā iesniegtos darbus vērtēs pašvaldības izveidota žūrijas komisija, un labākajiem darbiem paredzētas godalgas. Pirmās vietas ieguvējs saņems iespēju slēgt līgumu par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību, kā arī naudas balvu 3000 eiro, otrās vietas ieguvējam paredzēta godalga 2500 eiro apmērā, trešās vietas ieguvējam - 2000 eiro. Tāpat paredzētas arī divas veicināšanas balvas - katra 1000 eiro apmērā. Žūrijas komisija ir tiesīga mainīt godalgu sadalījumu, saglabājot kopējo balvu fondu 10 000 eiro.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš metu konkursā ir 23.augusts.

Jau ziņots, ka šogad plānots sākt tehniskā būvprojekta izstrādi Aizupes pamatskolas paplašināšanai, paredzot pirmsskolas ēkas un dabaszinātņu, tehnoloģiju telpu plānojumu risinājumus.

Izstrādātais pašvaldības investīciju projekts iesniegts Vides aizsardzības un reģionālajai attīstības ministrijai (VARAM) izvērtēšanai, lai pretendētu uz valsts aizņēmuma saņemšanu 153 000 eiro apmērā.

Aizupes pamatskola atrodas Līvbērzes pagasta "Tušķos", Jelgavas-Dobeles un Jelgavas-Tukuma ceļu krustojumā netālu no Svētes upes. Jelgavas tuvums, sabiedriskā transporta pieejamība, skolas tuvumā esošo dārzkopības sabiedrību attīstība un dzīvojamo māju apbūve pēdējos gados veicinājusi būtisku bērnu skaita pieaugumu, norādīja pašvaldībā. Katru gadu uz iestāšanos Aizupes pamatskolā skolas nepietiekamo un pārslogoto telpu dēļ veidojas rinda. Piemēram, šogad vairāk nekā 20 ģimeņu saņēma atteikumu.

Jelgavas novada pašvaldības investīciju un rīcības plānā Aizupes pamatskolas paplašināšanas plāns iekļauts kopš 2015.gada. Pašvaldība jau 2019.gadā bija apsvērusi iespēju sludināt konkursu dabaszinību un tehnoloģiju kabinetu piebūves un pirmsskolas grupu būvniecības projektiem, bet process toreiz tika pārtraukts, jo nebija iespējams saņemt aizņēmumu Valsts kasē. Izstrādāto ieceri pašvaldība šogad pārstrādāja un uzlaboja, iesniedzot to VARAM.

"Ar aizņēmuma palīdzību plānojam šogad sākt un nākamgad pabeigt būvprojekta izstrādi. Plānotais projektētās ēkas apjoms, visticamāk, pārsniegs 2000 kvadrātmetru, jo vēlamies, lai jaunajā skolas piebūvē tiktu izveidotas telpas piecu pirmsskolas izglītības grupu vajadzībām, kas nodrošinātu pieejamu pirmsskolas izglītību no pusotra gada vecuma," informēja Izglītības pārvaldes vadītāja Ginta Avotiņa.

Pašreizējās skolas ēkas ietilpība atļauj īstenot tikai obligāto piecgadīgo un sešgadīgo apmācību ierobežotam bērnu skaitam. Tāpat jaunajās telpās skolas vadība iecerējusi nodrošināt arī tehnoloģiju un dabaszinātņu kabinetus. Pašlaik skolas ierobežotie telpu izmēri nesniedz iespēju īstenot mūsdienīgu mācību saturu, organizējot praktiskās nodarbības, eksperimentus un atbilstošu tehnoloģiju izmantošanu.

"Jāpiebilst, ka esam izvērtējuši iespējas skolēnu grupas, piemēram, vest uz Līvbērzes vidusskolas mājturības un tehnoloģiju kabinetu, kas atjaunots un modernizēts 2016.gadā, bet tas tomēr neatrisinātu problēmas citu tehnoloģiju un dabaszinību tēmu, kā arī interešu izglītības iespēju nodrošināšanu," skaidroja Avotiņa.

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
3 gadi 11 mēnešu 15 dienu portālā
Bija online 13 janvārī 14:24
Meklētājs būvniecības nozarē