Ādaži: Uzsāk novada ceļu un ielu bedrīšu remontu Ziņas

Ādaži: Uzsāk novada ceļu un ielu bedrīšu remontu

Sestdiena, 8 aprīlī, 2017

6.aprīlī, nolietoto asfaltēto ceļu  sakārtošanai  pēc ziemas novadā tiek uzsākta bojāto asfaltbetona segumu labošana –  bedrīšu remonts.

Satiksme netiek slēgta, remontdarbu darbu laikā to norises vietā var tikt sašaurināta brauktuve un ierobežots braukšanas ātrums. Atvainojamies par neērtībām remonta laikā!

Vienlaikus atgādinām, ka ne visi Ādažu novada administratīvajā teritorijā esošie ceļi un ielas atrodas Ādažu novada pašvaldības īpašumā un valdījumā. Novadu ceļi un ielas iedalās pēc to piederības: Valsts īpašums, pašvaldības īpašums, privāts īpašums vai kopīpašums. Bieži, īpaši nekustamo īpašumu attīstītāju jaunizveidotās apdzīvotās vietās, ielu veido vairāki privātīpašumi. Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto pašvaldības pienākums ir rīkoties ar saviem finanšu līdzekļiem un mantu likumīgi un lietderīgi, respektīvi, pašvaldība nedrīkst izmantot sava budžeta līdzekļus citu īpašnieku īpašumu uzturēšanai.

Attekas iela, Podnieku ceļš (V46), Rīgas gatve (V30), autoceļš Baltezers – Āņi – Lapmeži (V50), autoceļš Baltezers – Ataru ezers (V47), autoceļš Garkalne – Ošlauki (V49) un Veckūlu iela (V48),  ir Latvijas Republikas īpašums un nodots VAS “Latvijas Valsts ceļi” pārziņā, un par šo ceļu, ielu un gājēju ietvju uzturēšanu atbild VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”.

Lai ielu nodotu pašvaldības īpašumā, zemes īpašniekiem jāizstrādā zemes ierīcības projekts, kurā iela tiek izdalīta vienā atsevišķā zemes vienībā un nodota pašvaldības īpašumā un valdījumā, lai tas tiktu uzturēts atbilstoši 2010.gada 9.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”.

Pašvaldības ceļi un ielas tiek uzturētas atbilstoši 2010.gada 9.marta Ministru kabineta noteikumos Nr. 224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” noteiktajām C un D klasēm.

Detalizētu pašvaldības ielu un ceļu sarakstu un to uzturēšanas klases iespējams aplūkot pašvaldības mājas lapas sadaļā “Ielas un ceļi”.

Avots: adazi.lv
Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
5 gadu 1 mēnesis 30 dienu portālā
Bija online 28 martā 17:06
Meklētājs būvniecības nozarē