Jelgavā paplašinās kanalizāciju un ūdensvadu tīklus Ziņas

Jelgavā paplašinās kanalizāciju un ūdensvadu tīklus

Pirmdiena, 3 oktobrī, 2016

Nākamgad plānots uzsākt būvdarbus, lai līdz 2021. gadam vēl gandrīz 100 Jelgavas ielās ūdenssaimniecības attīstības projekta 5. kārtas laikā paplašinātu pilsētas kanalizācijas un ūdensvada tīklus.

Tā kā Kohēzijas fonda līdzekļi pieejami tikai kanalizācijas pakalpojumu attīstībai, bet ne mazāk būtiska pilsētā ir arī ūdensapgādes tīklu paplašināšana, septembra domes sēdē deputāti atbalstīja arī pašvaldības līdzekļu novirzīšanu šim mērķim.

Šajā darbu posmā kopumā paredzēts izbūvēt jaunus kanalizācijas tīklus 36,57 kilometru kopgarumā, bet rekonstruēt – 3,75 kilometrus kanalizācijas ielu tīklu, savukārt ūdensapgādes tīkli ar pašvaldības atbalstu no jauna tiks izbūvēti 19,46 kilometru kopgarumā, bet rekonstruēti – 1,44 kilometru garumā, informē SIA “Jelgavas ūdens”.

Jūnijā apstiprinātajos Ministru kabineta noteikumos norādītas pilsētas, kurās ar Kohēzijas fonda atbalstu var tikt īstenota kanalizācijas tīklu paplašināšana. Saskaņā ar šiem noteikumiem Jelgavai kā līdzfinansējums pieejami 12,7 miljoni eiro, taču, izvērtējot nepieciešamību paplašināt arī ūdensapgādes pakalpojumu pieejamību, dome šiem darbiem novirzīja līdzekļus no pašvaldības 5,7 miljonu eiro apmērā.

Tādējādi tajās ielās, kurās no jauna tiks būvēti vai rekonstruēti esošie kanalizācijas tīkli un kuru iedzīvotājiem līdz šim nav bijusi iespēja pieslēgties arī pilsētas ūdensvadam, tāda iespēja tiks nodrošināta. Līdz 20. oktobrim “Jelgavas ūdenim” jāiesniedz projekta iesniegums, kas Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai jāizskata trīs mēnešu laikā.

Paralēli “Jelgavas ūdens” plāno izsludināt būvdarbu iepirkumu, lai, tiklīdz saņemts projekta apstiprinājums, var slēgt līgumus ar būvdarbu veicējiem un uzsākt darbus.   Līdzīgi kā iepriekš, izbūvēti tiks kanalizācijas un ūdensvada ielu tīkli ar pievadiem ielu sarkano līniju robežās.

Tas nozīmē, ka komunikāciju izbūve savā privātīpašumā iedzīvotājiem būs jānodrošina par saviem līdzekļiem. Kopumā tiek plānoti 33 būvdarbu posmi, un pieslēgšanās daļai ūdenssaimniecības attīstības projekta 5. kārtā izbūvētajiem tīkliem būs iespējama jau 2017. un 2018. gadā, kad atbilstoši plānam jābūt īstenotiem pirmajiem sešiem būvdarbu posmiem.

 

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
3 gadi 4 mēneši 21 diena portālā
Bija online 11 stundas pirms
Meklētājs būvniecības nozarē