Publiskā apspriešana par skolas ēkas pārbūvi un jauna mācību korpusa būvniecības ieceri A.Kronvalda ielā 7 Ziņas

Publiskā apspriešana par skolas ēkas pārbūvi un jauna mācību korpusa būvniecības ieceri A.Kronvalda ielā 7

Pirmdiena, 19 decembrī, 2016

No 12.decembra līdz 2017.gada 9.janvārim norisinās publiskā apspriešana skolas ēkas pārbūvei un jauna mācību korpusa būvniecības iecerei Ata Kronvalda ielā 7, kur saskaņā ar Siguldas novada izglītības nozares attīstības stratēģiju nākotnē atradīsies Siguldas Valsts ģimnāzija. Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notiks 2017.gada 9.janvārī plkst.17.00 Siguldas novada Būvvaldē Zinātnes ielā 7.

Skolas ēkas A.Kronvalda ielā atjaunošana paredz 22 mācību kabinetu pārbūvi, spoguļu zāles, mākslas darbnīcas un izstāžu galerijas izveidi, kā arī garderobes un labierīcību pārbūvi. Savukārt jaunajā skolas korpusā plānots izbūvēt 12 mācību klases, pedagogu kabinetus, ēdamzāli, jaunu skolas aktu zāli, bibliotēku, liftu, labierīcības, tehniskās telpas un palīgtelpas. Tāpat būvprojekts paredz izveidot labiekārtotu, slēgtu skolas pagalmu, saglabājot un atjaunojot galveno ieeju skolā.
Siguldas novada iedzīvotāji iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tajā skaitā – ar vizuālo risinājumu un skaidrojošo aprakstu var Siguldas novada pašvaldības interneta vietnē un Siguldas novada Būvvaldē Zinātnes ielā 7.

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
5 gadu 4 dienas portālā
Bija online 2 minūtes pirms
Meklētājs būvniecības nozarē