Rīgas dome lems par pilsētas attīstības programmas 2021.-2027.gadam pirmo redakciju Новости

Rīgas dome lems par pilsētas attīstības programmas 2021.-2027.gadam pirmo redakciju

Среда, 18 августа, 2021

Šodien Rīgas dome lems par Rīgas attīstības programmas 2021.-2027.gadam pirmo redakciju, kuru nodos sabiedriskajai apspriešanai.

LETA jau ziņoja, ka programmā noteiktas deviņas attīstības prioritātes - Ērta un videi draudzīga pārvietošanās pilsētā, dzīves kvalitāti veicinoša pilsētvide, laba vides kvalitāte un noturīga pilsētas ekosistēma klimata pārmaiņu mazināšanai, kvalitatīva un pieejama izglītība, kā arī daudzveidīgu un kvalitatīvu mājokļu pieejamība.

Kā prioritāte noteikta arī mūsdienīga un atvērta pilsētas pārvaldība, veselīga, sociāli iekļaujoša un atbalstoša pilsēta, konkurētspējīga pilsēta ar inovatīvu ekonomiku un daudzveidīga un autentiska kultūrvide.

Katrai no prioritātēm ir izvirzīti uzdevumi, prioritāti raksturojoši un uzdevumu izpildes rādītāji, kā arī tiem atbilstošas rīcības un investīciju projekti, kas apkopoti rīcības plānā un investīciju plānā.

Piemēram, pilsētas pārvaldības uzlabošanai un Rīgas konkurētspējas celšanai varētu būt nepieciešami vairāk nekā 460 miljoni eiro.

Septiņu gadu laikā plānots veidot Rīgas pašvaldību kā caurspīdīgu, godīgu, uz iedzīvotājiem orientētu pārvaldi. Tāpat mērķis septiņos gados nodrošināt ērtus, pieejamus, lieku birokrātiju izslēdzošus pakalpojumus. 

Līdz 2027.gadam iecerēts nodrošināt apmierinājumu par pašvaldības darbu 70% Rīgas iedzīvotāju.

Kā aģentūru LETA iepriekš informēja komitejas vadītājs Inese Andersone (JV), attīstības programma tiks nodota sabiedriskajai apspriešanai, lai programmā iekļautu iedzīvotāju izteiktos priekšlikumus un ierosinājumus.

Plānots, ka publiskā apspriešana norisināsies no 3.septembra līdz 4.oktobrim.

Attīstības programmai veikts arī stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums un izstrādāts vides pārskata projekts, apzinot nelabvēlīgas ietekmes riskus un paredzot to novēršanas risinājumus.

Līdz jaunās Attīstības programmas apstiprināšanai ir spēkā Rīgas attīstības programma 2014.-2020.gadam.

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
5 лет 1 месяц 27 дней на портале
Был онлайн 28 марта в 17:06
Строительный поисковик