Zināmi konkursa par Rīgas izglītības iestāžu ēku apdari uzvarētāji Новости

Zināmi konkursa par Rīgas izglītības iestāžu ēku apdari uzvarētāji

Понедельник, 10 апреля, 2017

Rīgas domes Īpašuma departaments informē, ka konkursa komisija ir izvērtējusi profesionālo mākslinieku, dizaineru un arhitektu iesniegtos projektus konkursā par Rīgas izglītības iestāžu ēku apdari un paziņo tā rezultātus. 

Konkurss tika rīkots ar mērķi, lai izmantojot radošu sacensību un nodrošinot vispusīgu piedāvājumu salīdzinājumu, iegūtu iespējami labākos  mākslinieku, dizaineru, arhitektu priekšlikumus Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu ēkām, kas būvētas pēc 20.gadsimta sešdesmito, septiņdesmito gadu tipveida projektiem. To vienveidīgajai arhitektūrai piešķirot pievienoto vērtību - mākslinieciski augstvērtīgo dekoratīvo apdari – monumentālo glezniecības mākslas darbu. 

“Rīgas domes Īpašuma departamenta un visas komisijas vārdā vēlos pateikties 40 konkursa dalībniekiem, kuri piedalījās pašvaldības izsludinātajā konkursā. Konkurss, kurš šogad izsludināts pirmo reizi, ieguva necerētu autoru atsaucību un radīja novērtējamu sasvstarpēju konkurenci. Konkursa komisijas pārstāvjiem  nebija viegli izdarīt savu izvēli starp iesūtītiem priekšlikumiem, jo darbi bija izstrādāti augstā un labā kvalitātē,” informēja Rīgas domes Īpašuma departamenta direktors Oļegs Burovs. 

Konkursa komisija sastāvā darbojās Latvijas Mākslas akadēmijas rektors Aleksejs Naumovs, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce,  arhitekts Andris Kronbergs, Latvijas dizaineru savienības biedre, žurnāla “Latvijas architektūra” redaktore Anita Grase, Latvijas Mākslas akadēmijas Vides mākslas katedras vadītājs asoc. prof. Kristians Brekte, arhitekts Austris Mailītis un tēlnieks Gļebs Latvijas Mākslas akadēmijas profesors Panteļējevs. Komisija ieteica Rīgas domes Īpašuma departamentam realizēt Modra  Adumāna, Pētera Novika, Sanitas Skalbes, Viktorijas Kosenko, Evijas Timmas-Novikas, Irēnas Lūses, SIA “LOTTES”, Daiņa Rudeņa, Artura Analta, Ērika Caunes, Sandras Strēles iesniegtos darbus. 

Ņemot vērā komisijas sēdē lemto, Rīgas domes Īpašuma departaments izteica vēlmi pārrunāt iespējamo sadarbību arī ar Inesi Volkovu, Maiju Graudiņu, Robertu Galviņu, Ievu Muzikanti un Vilni Piķi, pie nosacījuma, ja darbu autori būs gatavi strādāt pie savu darbu ieceres attīstības.

Konkursā kopumā tika iesniegti 67 darbi dažādu autoru darbi un konkursa komisija pateicas visiem konkursa dalībniekiem: Evijai Timmai - Novikai, Inesei Volkovai, Dainim Rudenim, Arturam Analtam, Ērikam Caunem, SIA “LOTTES”, Gundegai Evelonei, Asnātei Balodei, Vīvai Ieviņai, Tālivaldim, Mārtiņam un Ievai Muzikantiem, Irēnai Asnavai, Inetai Freidenfeldei, Elvijam Salmiņam, Robertam Galviņam, Ditai Lesiņai, Lindai Vilkai, Visvaldim  Asarim, mākslinieku grupai   “B & M & ELEMENT DESIGNED”, Aritai Germovai, Modrim Adumānam, Mihailam Gorjačkinam, Maijai Graudiņai, Gunai Pogai, Atim Lūsim, Modrim Adumānam, Elīnai Lazdiņai, Pēterim Novikam, Rūdolfam Štameram, Irēnai Lūsei, Viktoram Puzinam, Ritai Akermanei, Vilnim Piķim, Sanitai Skalbei, Viktotijai Kosenko, Sandrai Strēlei, Inesei Volkova, Ruslans Levčenko. 

Par konkursa dalībnieku atbilstoši konkursa nolikumam varēja kļūt mākslinieki, dizaineri, arhitekti, kam ir attiecīgas nozares profesionālā vai augstākā izglītība. Katrs dalībniekam bija iespēja iesniegt vairākus darbus vienam vai vairākiem objektiem.  

Šos darbus šogad realizēs uz 19 Rīgas izglītības iestāžu fasādēm, kurām pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma tiks veikti ēkas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi:  Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Māra” Zebiekstes ielā 1, Rīgas 266. pirmsskolas izglītības iestāde Pļavnieku ielā 4, Rīgas 259. pirmsskolas izglītības iestāde Jāņa Grestes ielā 3, Rīgas 270. pirmsskolas izglītības iestāde Salnas ielā 18, Rīgas 234. pirmsskolas izglītības iestāde Kurzemes prospektā 86C, Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Dzirnaviņas” Tālavas gatvē 7, Rīgas 46. pirmsskolas izglītības iestāde Vecumnieku ielā 5A, Rīgas 80. pirmsskolas izglītības iestāde Garajā ielā 24, Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Kadiķītis” Garajā ielā 31, Rīgas 154.pirmsskolas izglītības iestāde Andromedas gatvē 3, Rīgas 220. pirmsskolas izglītības iestāde Aglonas ielā 4A, Rīgas pirmsskolas iestāde “Annele” Anniņmuižas bulvārī 78, Rīgas 261. pirmsskolas izglītības iestāde Jaunrozes ielā 12, Rīgas 243. pirmsskolas izglītības iestāde Saktas ielā 3A,  Rīgas 224.pirsmsskolas izglītības iestāde Prūšu ielā 82, Rīgas 197.pimrsskolas izglītības iestāde Birzes ielā 44, Rīgas 255.pirmsskolas izglītības iestāde Akadēmiķa M.Keldiša ielā 5, Rīgas 25.vidusskola Rušonu ielā 6.

Konkursam iesniegtie rezultāti tiks publicēti Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā www.rdid.lv .

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
5 лет 1 день на портале
Был онлайн 31 января в 19:38
Строительный поисковик