Sāk detālplānojuma izstrādi zemes gabalam Edvarda-Treimaņa Zvārguļa ielā Новости

Sāk detālplānojuma izstrādi zemes gabalam Edvarda-Treimaņa Zvārguļa ielā

Понедельник, 26 сентября, 2016

Cēsu novada dome 2016.gada 22.septembra sēdē ir pieņēmusi lēmumu Nr.244 (protokols Nr.14.,4.§) par detālplānojuma izstrādes sākšanu zemes gabalam Edvarda-Treimaņa Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 003 0904).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir risināt Edvarda Treimaņa-Zvārguļa ielas apbūves kvartālā starp Eduarda Veidenbauma ielu un Ata Kronvalda dominējošai apbūves funkcijai neatbilstošas apbūves un funkcijas – birstošu būvmateriālu uzglabāšanas un realizēšanas laukuma izveidošana, ražošanas ēkas būvniecība, un cieto celtniecības atkritumu, t.sk. arī koka, uzglabāšana, šķirošana un pārstrāde – veidošanu zemes gabalā Edvarda-Treimaņa Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, Cēsu nov. Detālplānojuma teritorijas kopējā platība ir 8719 m2.

Cēsu novada teritorijas plānojumā zemes gabalam Edvarda-Treimaņa Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, Cēsu nov. plānotais (atļautais) izmantošanas veids ir noteikts Ražošanas apbūve un komercapbūve.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir Cēsu novada pašvaldība, pamatojoties uz zemes gabala nomnieka SIA “Rasmanis&Dankers” iesniegumu.

Detalizētāku informāciju iespējams saņemt Cēsu novada būvvaldē 212.kabinetā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov. Apmeklētāju pieņemšana trešdienās 09.00–11.00 un 15.00–17.00, tālrunis uzziņām: 26406119, e-pasts: martins.ulans@cesis.lv.     

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
4 года 11 месяцев 26 дней на портале
Был онлайн 18 января в 09:38
Строительный поисковик