Ventspilī veic kosmētiskos remontus daudzīvokļu namu kāpņu telpās Ziņas

Ventspilī veic kosmētiskos remontus daudzīvokļu namu kāpņu telpās

Svētdiena, 16 jūlijā, 2017

Pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” šogad, atbilstoši pārvaldīto māju dzīvokļu īpašnieku pieņemtajiem lēmumiem, plāno veikt dažāda apjoma kosmētiskos remontus 22 daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās. Pirmajā pusgadā pabeigti plānotie darbi 13 objektos: Aleksandra ielā 17, Brīvības ielā 21 un 32/34, Inženieru ielā 77, Kuldīgas ielā 23, Lidotāju ielā 20, Lielajā prospektā 24; 29 un 34, Ozolu ielā 2 un 4, kā arī Sarkanmuižas dambī 3 un 18.

Atkarībā no katras mājas kāpņu telpu tehniskā stāvokļa tika izlīdzināti un špaktelēti sienu un griestu bojājumi, krāsotas sienu virsmas un griesti. Atsevišķos objektos krāsotas kāpnes vai veikta kāpņu laukumu flīzēšana, kas tagad izskatās ne tikai pievilcīgāk, bet arī ir praktiskākas to kopšanā. Kāpņu telpās veikti arī citi uzlabojumi, piemēram, nomainītas vējtvera durvis, sakārtota elektroinstalācija un nomainīti apgaismes ķermeņi pret sensorlampām, mainītas kāpņu margas.

Līdz šā gada beigām „Ventspils nekustamie īpašumi” plāno organizēt vēl 9 dzīvojamo māju kāpņu telpu kosmētisko remontu: Jūras ielā 17, Kuldīgas ielā 23, Lidotāju ielā 13; 18 un 21, Lielajā prospektā 16; 18 un 32, kā arī Mazirbes ielā 1.

Jāatzīmē, ka bez kāpņu telpu kosmētiskā remonta veikšanas svarīga ir arī savu laiku nokalpojušo komunikāciju – ūdens un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa. Šogad stāvvadi nomainīti 3 daudzīvokļu dzīvojamās mājās: Lidotāju ielas 17 nama 2. un 3.kāpņu telpā, Sarkanmuižas dambja 22 nama 5.kapņu telpā, kā arī Dzintaru ielas 26 nama 2.;3. un 4.kāpņu telpā. Savukārt aukstā ūdens guļvads nomainīts Lidotāju ielas 22 nama pagrabā. Līdz gada beigām aukstā ūdens guļvada nomaiņa plānota arī Ugāles ielā 32, bet ūdensapgādes un kanalizācijas stāvvada nomaiņa Talsu ielas 24 nama 4.kāpņu telpā un Lielā prospekta 20 nama 1.kāpņu telpā.

Lai varētu sakārtot daudzdzīvokļu mājas iekšējo un ārējo vidi ir vairāki priekšnoteikumi.  Viens no tiem, cik apzinīgi iedzīvotāji norēķinās par pārvaldīšanas pakalpojumu, maksājot īres vai apsaimniekošanas maksu, lai veidotu finanšu līdzekļu uzkrājumu nepieciešamajiem  remontiem.

Remontdarbu plāns katram nākamajam kalendārajam gadam tiek sastādīts līdz tekošā gada 10. oktobrim. Ja gadījumā starp dzīvojamās mājas plānotajiem remontdarbiem, kas iekļauti tāmē, kādas mājas kāpņu telpu kosmētiskais remonts šobrīd nav iekļauts, tad par tā nepieciešamību mājas dzīvokļu īpašnieki var lemt kopsapulcē vai aptaujas veidā, norādot arī remontdarbiem nepieciešamā finansējuma avotu – tas var būt gan mājas esošais finanšu līdzekļu uzkrājums, gan jauna uzkrājuma veidošana. Viena no iespējām, lai ātrāk izveidotu nepieciešamo uzkrājumu plānoto remontdarbu apmaksai, ir dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana par ikmēneša apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu uz noteiktu laiku. Tā kā kāpņu telpa ir daļa no kopīpašuma, tādēļ arī par vienas kāpņu telpas remonta īstenošanu ir nepieciešama pārējo kāpņu telpu dzīvokļu īpašnieku piekrišana. Lai pieņemtu lēmumu ir nepieciešams, ka pret remontu neiebilst un tam piekrīt vismaz 50 % + 1 no dzīvokļu īpašnieku skaita.

Avots: venstpils.lv
Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
5 gadu 1 mēnesis 30 dienu portālā
Bija online 28 martā 17:06
Meklētājs būvniecības nozarē