Rīgas enerģētikas aģentūra sniedz atbalstu ēku atjaunošanai Ziņas

Rīgas enerģētikas aģentūra sniedz atbalstu ēku atjaunošanai

Pirmdiena, 1 novembrī, 2021

Rīgas enerģētikas aģentūra ir izveidojusi atbalsta punktu – vienas pieturas aģentūru, kurā daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāji var saņemt visaptverošu informāciju par iespējām renovēt savu mājokli.

Iedzīvotāji var saņemt atbalstu visā ēkas atjaunošanas procesa laikā – sākot no idejas, pirmajām ēkas kopsapulcēm un dzīvokļu īpašnieku biedrības dibināšanas līdz ēkas būvniecības darbu pabeigšanai, t. sk., projektu vadību un līdzfinansējuma piesaisti ēku atjaunošanas programmā, kā arī nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 90% apmērā u. c.


Lielākais vairums rīdzinieku dzīvo ēkās, kas strauji noveco – sadārdzinās izmaksas par apkuri, elektroenerģiju un ēkas uzturēšanu. Līdz ar to arī samazinās Rīgas iedzīvotāju iespējas uz kvalitatīvu un draudzīgu dzīves vidi sev apkārt. 55% no kopējā ēku skaita Rīgā ir būvētas līdz 1945. gadam, bet 56% no ēku lietderīgās platības ir būvētas no 1946. gada līdz 1993. gadam. Rīgā liela daļa mikrorajonu ir tapuši tieši šajā laika periodā. Daudzdzīvokļu ēkām ir nepieciešama inženiertehniskā stāvokļa uzlabošana un energoefektivitātes paaugstināšana, kas uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Atjaunotā ēkā ne tikai samazinās siltumenerģijas patēriņš, bet arī pagarinās ēkas mūžs, uzlabojas ēkas ārējais izskats un līdz ar to arī iedzīvotāju labsajūta un lepnums par savu īpašumu. 


Līdz 2019. gadam kopumā ir atjaunotas 159 ēkas jeb 1,4% no kopējā daudzdzīvokļu ēku skaita Rīgas pilsētā. Kompleksi atjaunojot ēku, apkures patēriņu iespējams samazināt vidēji par 55%. Ēkas, kas ir atjaunotas, jau šobrīd izbauda ieguvumus, ko sniedz zemāki siltumenerģijas maksājumi.

Līdz 2022. gada 6. maijam Rīgas iedzīvotājiem ir iespēja iesniegt daudzdzīvokļu mājas atjaunošanas projektu Rīgas domes Īpašuma departamenta ēku atjaunošanas programmā, lai saņemtu līdzfinansējumu 50% apmērā no tiešajām būvdarbu izmaksām ēkas atjaunošanai, bet ne vairāk kā:

  • 50 000 EUR ēkas energoefektivitātes uzlabošanai – sienu, pārsegumu un cokola siltināšana, jumta atjaunošana vai pārbūve ar siltināšanu, apkures un/vai karstā ūdens apgādes sistēmu nomaiņa vai izbūve;
  • 30 000 EUR ēkas tehniskā stāvokļa bīstamības novēršanai – nesošajām un norobežojošām konstrukcijām, kā arī balkoniem un citiem ēkas ārējiem konstruktīviem elementiem, ja konstatēta bīstamība cilvēku dzīvībai vai veselībai.


Lai veiksmīgi īstenotu mājokļa atjaunošanas ieceri, iedzīvotājus aicinām sazināties pa tālr. 67012437 vai pieteikties tiešsaistes sarunai Rīgas enerģētikas aģentūras mājaslapā


Izvēlieties kādu no piedāvātajām konsultāciju tēmām, pieejamajiem datumiem, ierakstiet ēkas adresi, kurā vēlaties veikt ēkas renovāciju, un savā norādītajā e-pasta adresē saņemsiet piekļuvi tiešsaistes konsultācijai.

Lai Rīga top arvien skaistāka un draudzīgāka tās iedzīvotajam!

Ilze Balcerbule @user_3213148
https://www.m.buvbaze.lv/user_3213148/
5 gadu 11 mēnešu 18 dienu portālā
Bija online 20 jūnijā 12:13
Meklētājs būvniecības nozarē