Līdzfinansē dzīvojamo māju remontu; izsludina Rīgas apkaimju projektu konkursu Ziņas

Līdzfinansē dzīvojamo māju remontu; izsludina Rīgas apkaimju projektu konkursu

Ceturtdiena, 25 aprīlī, 2019

Rīgas domes sēžu zālē 23.aprīlī noslēgti līgumi ar 38 dzīvojamo māju pārstāvjiem par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ēku remontam – gan iekšdarbiem, gan fasāžu un jumtu atjaunošanai, vēsta Sabiedrisko attiecību nodaļa. Kopējā remontu summa plānota 926 000 eiro, no tās pusi jeb 463 000 eiro segs pašvaldības līdzfinansējums.

Iecerēts izveidot sabiedrisku padomi, kurā darbotos līdzfinansējumu saņēmušo ēku pārstāvji, lai novērtētu programmas gaitu un izteiktu priekšlikumus uzlabojumiem, pavēstīja pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas priekšsēdētājs Aleksejs Rosļikovs. Atbalsta programma sākta pērn, tajā var saņemt atbalstu energoauditam, daudzdzīvokļu mājas tehniskās paraugdokumentācijas izstrādei, energoefektivitātes pasākumiem un mājas atjaunošanai. 2018.gadā komisija atbalstīja līdzfinansējuma piešķiršanu 48 projektiem.

Rīgas dome izsludinājusi konkursu Rīgas apkaimju attīstības projektu īstenošanas atbalstam, vēsta Sabiedrisko attiecību nodaļa. Pieteikties konkursam var nevalstiskās organizācijas, biedrības un nodibinājumi, kas pārstāv Rīgas apkaimju intereses. Projektu pieteikumus līdz 2019.gada 1.jūnija pulksten 9.00 var iesniegt klātienē Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kungu ielā 7/9, vai arī elektroniski, parakstot ar elektronisko parakstu un nosūtot pa e-pastu konkurss.apkaimes@riga.lv.

Konkursa nolikums paredz, ka viena apkaimes attīstības projektam var piešķirt līdz 100 000 eiro. Kopumā pašvaldība šim mērķiem 2019.gada budžetā ir ieplānojusi pusmiljonu eiro. Finansējums tiek piešķirts, ja projekts atbilst noteiktiem kritērijiem: projekta izpildes vieta ir sabiedrībai pieejama, publiskā lietošanā esoša, pašvaldībai piederoša vai piekrītoša publiska ārtelpa, projekts saistīts ar apkaimes infrastruktūras uzlabošanu, kam ir paliekoša un sabiedriski nozīmīga vērtība.

Konkursam iesniegtos projektus vērtēs komisija, kuru vada Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas izpilddirektora vietnieks Edijs Pelšs. Komisijā ir biedrības Rīgas Apkaimju alianse valdes priekšsēdētāja Alija Turlaja, valdes locekļi Māris Jansons, Kaspars Spunde, Igors Roms. Konkursā iesniegtos projektus vērtēs arī atbildīgie darbinieki no Rīgas domes Finanšu departamenta, Pilsētas attīstības departamenta, Austrumu, Pārdaugavas un Ziemeļu izpilddirekcijas. Plašāka informācija par konkursu publicēta pašvaldības mājas lapā www.riga.lv.

Vineta Silberga @vineta_silberga
https://www.m.buvbaze.lv/vineta_silberga/
5 gadu 10 mēnešu 16 dienu portālā
Bija online 25 augustā 12:04
Meklētājs būvniecības nozarē