Fotokonkurss Energoefektivitāte mums apkārt Komercinformācija

Fotokonkurss Energoefektivitāte mums apkārt

Trešdiena, 21 septembrī, 2016

Ekonomikas ministrija un žurnāls “Būvinženieris” izsludina fotokonkursu “Energoefektivitāte mums apkārt”, aicinot ikvienu Latvijas iedzīvotāju dalīties ar fotogrāfijām, kurās fiksēta energoefektivitāte jebkādos tās aspektos.

Žurnāla “Būvinženieris” galvenā redaktore Mārīte Šperberga: “Fotogrāfija ir tīši vai netīši noķerts mirklis, ko apturam, lai kādu brīdi to pagarinātu un iegūtu sev. Tā ir iespēja paturēt vai paildzināt prieku, izbrīnu, neizprati vai pat sašutumu. Ikdienā ik uz soļa redzam energoefektivitāti vai tieši otrādi, mūsu neprasmi izmantot tik daudzās iespējas un tās lietot.

Tāpēc apturiet šos mirkļus, kuri ataino jūsu prieku vai izbrīnu un dalieties ar tiem. Aicinu ikvienu piedalīties fotokonkursā, tādā veidā mudinot arī citus dzīvot energoefektīvāk un kvalitatīvāk!” Konkursa organizatori aicina publicēt fotogrāfijas ar kodolīgu to aprakstu savā twitter.com, facebook.com vai draugiem.lv kontā, izmantojot vārdu "energoefektīvs". Katrs dalībnieks var iesniegt ne vairāk kā trīs fotogrāfijas.

Fotokonkursa „Energoefektivitāte mums apkārt” nolikums 1. VISPĀRĒJI NOTEIKUMI 1.1. Fotokonkursu „Energoefektivitāte mums apkārt” organizē konkursa “Energoefektīvākā ēka Latvijā” rīkotāji – Ekonomikas ministrija un žurnāls “Būvinženieris” informatīvās kampaņas “Dzīvo Siltāk” ietvaros.

Fotokonkursa ideja ir veicināt sabiedrības izpratni par energoefektivitāti visos enerģijas izmantošanas sektoros (ēkas, transports, iekārtas u.c.) un aspektos (ekonomiskie, sociālie, vides un citi) un aicināt iedzīvotājus ik dienu īstenot energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus.

Konkursā tiek aicināts piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs, kurš ir saskatījis sev apkārt energoefektivitātes uzlabošanas iespējas un ieguvumus un fiksējis tos fotogrāfijās.  1.2. Fotokonkursa uzvarētājus noteiks konkursa “Energoefektīvākā ēka Latvijā” žūrijas vērtējums. Konkursā iesniegtie darbi būs apskatāmi sociālā tīkla Facebook Ekonomikas ministrijas informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” lapā: www.facebook.com/dzivosiltak . 

1.3. Katrs dalībnieks var iesniegt ne vairāk kā 3 fotogrāfijas. Primārais konkursa darbu vērtēšanas kritērijs ir iesūtīto darbu atbilstība konkursa tēmai, mākslinieciskais redzējums un oriģinalitāte. 

1.4. Konkursu izsludina elektroniski, konkursa nolikumu publicējot konkursa “Energoefektīvākā ēka Latvijā” mājaslapā www.energoefektivakaeka.lv.

1.5. Fotokonkursa norises laiks ir no 2016. gada 16. septembra līdz 2016. gada 3. oktobrim.

2. FOTOKONKURSA MĒRĶIS UN UZDEVUMI

2.1. Fotokonkursa mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par energoefektivitāti tās dažādajos aspektos. 

2.2. Fotokonkursa uzdevumi: 

2.2.1. pievērst Latvijas sabiedrības uzmanību energoefektivitātes idejai; 

2.2.2. mudināt sabiedrību izmantot energoefektīvus risinājumus ikdienā un uzņēmējdarbībā.

3. KONKURSA PIETEIKUMA IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA UN NOFORMĒŠANA

3.1. Konkursa ietvaros iesūtamais darbs ir dalībnieka personīgi uzņemta fotogrāfija, kas atbilst konkursa izvirzītajai tēmai „Energoefektivitāte mums apkārt”.  3.2. Katrs konkursa dalībnieks publicē fotogrāfiju ar kodolīgu aprakstu savā twitter.com, facebook.com vai draugiem.lv kontā, izmantojot vārdu "energoefektīvs". 

3.3. Konkursa darbu elektroniska iesniegšana notiek laikā no 2016. gada 16. septembra līdz 2016. gada 3. oktobrim. 

3.4. Minimālais konkursa darba formāts ir 800 x 600 pikseļi.

3.5. Pieļaujamie formāti ir JPG vai PNG.

4. IESNIEGTO DARBU IZVĒRTĒŠANA

4.1. Konkursa uzvarētāju noteiks konkursa “Energoefektīvākā ēka Latvijā” žūrijas vērtējums, kuras sastāvs publicēts konkursa mājaslapā www.energoefektivakaeka.lv, savukārt skatītāju simpātiju noteiks balsojums internetā. 

4.2. Balsošana internetā notiek www.facebook.com/dzivosiltak lapā no 2016. gada 4. oktobra līdz 11. oktobrim. Balsošanā piedalās Facebook reģistrētie lietotāji. Apmeklētāji, spiežot pie konkursa darbiem pogu “Man patīk” jeb “Like”,, balso par viņuprāt labākajiem konkursa darbiem. 

4.3. Žūrijas komisija, atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem, nosaka labākos iesniegtos konkursa darbus, kā arī lemj par papildu veicināšanas balvu piešķiršanu, ja tas ir nepieciešams.

4.4. Žūrijas komisija konkursam iesniegtos darbus vērtē pēc šādiem kritērijiem:

4.4.1. atbilstība konkursa nolikumā minētajiem konkursa darba kritērijiem (darba formāts un iesūtīšanas termiņš);

4.4.2. iesniegtos darbu saturs, mākslinieciskā oriģinalitāte un autora individuālais redzējums. 

4.5. Konkursa uzvarētāju paziņošana notiek 2016. gada 12. oktobrī. Tie tiks publicēti , Ekonomikas ministrijas www.em.gov.lv un konkursa “Energoefektīvākā ēka Latvijā” www.energoefektivaka.lv mājas lapās.

5. KONKURSA UZVARĒTĀJI UN APBALVOJUMI 5.1. Nosakot uzvarētājus, konkursā tiks piešķirtas šādas balvas: 

5.1.1. galvenā balva – SIA “Robert Bosch” zāliena trimmeris;

5.1.2. veicināšanas balva – SIA “Robert Bosch” urbjmašīna; 

5.1.3. veicināšanas balva – žurnāla “Būvinženieris” 2017. gada abonements;

5.1.4. simpātiju balva – Ekonomikas ministrijas suvenīrs; 

5.1.5. pēc žūrijas ieskatiem var tikt piešķirtas arī citas veicināšanas balvas.

5.2. Visi konkursam iesniegtos darbi tiks publicēti lapā www.facebook.com/dzivosiltak, kā arī tie būs apskatāmi izstādes “Māja.Dzīvoklis” laikā, no š.g. 13.oktobra līdz 16.oktobrim, “Dzīvo siltāk” stendā. 

5.3. Konkursa „Energoefektivitāte mums apkārt” noslēgumā uzvarētāju saraksts tiks publicēts mājaslapā www.energoefektivakaeka.lv un www.facebook.com/dzivosiltak lapā, kā arī Ekonomikas ministrijas mājaslapā www.em.gov.lv.

6. FOTOKONKURSA DALĪBNIEKU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

6.1. Iesniedzot darbus konkursam, konkursa dalībnieks piekrīt visām konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.

6.2. Darba iesniedzējs ir atbildīgs par to, ka iesniedz savu darbu, kas atbilst Latvijas normatīvajiem aktiem, autortiesību, morāles un ētikas normām.

7. FOTOATTĒLU LIETOŠANAS TIESĪBAS

7.1. Iesniedzot konkursa darbu, tā autors sniedz atļauju konkursa rīkotājiem izmantot iesniegto konkursa darbu saistībā ar konkursa mērķiem un uzdevumiem, neprasot par tiem autoratlīdzību. 

7.2. Konkursa darbi nākotnē var tikt izmantoti pēc konkursa rīkotāju ieskatiem, atsaucoties uz to autoru.

8. KONKURSA ORGANIZĒTĀJU KONTAKTINFORMĀCIJA

8.1. Papildu informāciju par konkursu, kā arī citām aktivitātēm var saņemt, rakstot uz e-pasta adresi dzivosiltak@em.gov.lv.  

Sīkāka informācija par konkursu:  http://energoefektivakaeka.lv/index.php/home/jaunumi/190-fotokonkurss_energoefektivitate_mums_apkart

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
4 gadi 11 mēnešu 26 dienu portālā
Bija online 18 janvārī 09:38
Meklētājs būvniecības nozarē